• potravinnářské cisterny o objemu 32 000 litrů
  • mrazírenské návěsy
  • plachtové návěsy